گزارش لی‌لی نیکفر از تجمع تعدادی از تشکل‌ها و فعالین مدافع حقوق کارگری ایران؛ ژنو، مقر سازمان ملل

همزمان با یکصد و یازدهمین اجلاس سالیانه "سازمان جهانی کار" که در مقر این سازمان در ژنو برگزار می شود، تعدادی از تشکل هاو فعالین مدافع حقوق کارگری ایرانی، با همراهی و حمایت برخی ازسندیکاها و اتحادیه های کارگری اروپایی، تجمع اعتراضی درمقابل این سازمان برگزار کردند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp