Iran International
Iran International 02 Dec 2022
0

Suivant

گردهمایی جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی‌تبار کالیفرنیا در همراهی با اعتراضات مردم ایران
26 Jan 2023
گردهمایی جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی‌تبار کالیفرنیا در همراهی با اعتراضات مردم ایران
VOA Farsi ·

بیانیه ده‌ها نویسنده و شاعر ایرانی

 

بیانیه ده‌ها نویسنده و شاعر ایرانی: تا سانسور هست آثار خود را مجانی و به هر طریق ممکن به خوانندگان می‌رسانیم و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم. گفت‌وگو با مهرداد قاسم‌فر، عضو تحریریه ایران اینترنشنال

Montre plus
0 commentaires sort Trier par

Suivant

گردهمایی جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی‌تبار کالیفرنیا در همراهی با اعتراضات مردم ایران
26 Jan 2023
گردهمایی جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی‌تبار کالیفرنیا در همراهی با اعتراضات مردم ایران
VOA Farsi ·